Productes > Digitalització > Preservació digital

Preservació digital

Preservació digital

La preservació digital és una tasca activa i contínua durant tot el cicle de vida de la informació. 

Avui en dia es general, consulta i emmagatzema cada vegada més el coneixement en format digital. Les institucions, organismes públics i empreses necessitem garantir la integritat i accés a llarg termini dels fons digitals on tenen dispositada la seva informació, coneixement i patrimoni.

La preservació digital és una tasca activa i contínua durant tot el cicle de vida de la informació. La preservació a llarg termini ha de començar per prendre accions a curt termini que permetin prendre el control dels continguts i dades de la col•lecció digital i la seva evolució.

A Artyplan treballem amb Liftsave, una eina basada en l’estàrd OAIS i la norma ISO 14721 per dissenyar i aplicar plans de preservació digital.