Díptic

Categoría:

Disposem d’una de les formes de publicitat més efectives, disponibilitat de tot tipus de paper i gramatges. Imprimim díptics de qualsevol mida i disseny aplicant un únic plegat.

 

Com entrego el material

Pots entregar els teus documents a través de la plataforma WeTransfer.

Per a la correcta impressió dels treballs, el client proporcionarà a Artyplan SL tots els arxius necessaris amb les característiques marcades a continuació:

  • Els arxius s’entregaran (recomanat el format PDF), en pàgines soltes (sense muntar), amb marques de tall i amb 3 mm de sang.
  • Les Tipografies o Fonts, en el cas que sigui PDF, hauran d’estar incrustades o traçades (recomanat). Si l’arxiu proporcionat no es un PDF s’haurà de proporcionar totes les tipografies que es facin servir en el document o proporcionar l’arxiu traçat (recomanat)
  • Les imatges hauran d’estar per sobre dels 250dpi per a la impressió digital o offset i a 100dpi per a la impressió de Gran Format. Qualsevol imatge per sota d’aquests valors pot presenciar deficiències o pixelacions.
  • L’espai de color serà CMYK o tintes directes. Qualsevol altre espai de color (per exemple RGB) serà convertit a CMYK podent provocar variacions de color respecte a l’arxiu original.

 Qualsevol incompliment de las característiques òptimes d’impressió seran comunicades al client per a que aquest prengui l’última decisió.

Descarrega la plantilla

Descarrega la plantilla amb les àreas imprimibles

Enllaç a la descarrega