INFORMACIÓ D'ENVIAMENT

A Artyplan ens adaptem a la millor opció per a tu, des d’enviaments a els nostres centres fins al teu punt de venta, així com a la direcció que ens proporcionis.

  • Tarifa plana de 7€ per l’enviament a Península i Balears.
  • Per comandes superiors a 100€ l’enviament es gratuït.

Vine a buscar les teves comandes a botiga o bé te les portem allà on et vagi bé.

 

TERMES I CONDICIONS

Condicions de contractació:

Tota comanda suposa l'acceptació expressa i sense reserves per part del Client de les presents condicions generals de venda. En cas de rebre el pressupost per correu electrònic, podrà acceptar o rebutjar les diferents línies del mateix de forma telemàtica.

Terminis:

Artyplan indica en el seu pressupost el temps orientatiu d'execució d'un treball, expressat en dies laborables.  A l'acceptació d'un pressupost, Artyplan pren el compromís de complir els terminis negociats amb el client.

Protecció de dades:

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s'inclouen en drets sotmesos al que es disposa en la Llei orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s'aprova reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR).

La recollida i tractament d'aquestes dades es duen a terme per ARTYPLAN , i tenen la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l'usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i/o la confecció d'estadístiques .

Els serveis prestats per ARTYPLAN estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei dirigit específicament a menors d'aquesta edat, ARTYPLAN sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors legals per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament d'aquests.

ARTYPLAN es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb respecte a les dades de caràcter personal subministrats i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent.

A aquest efecte adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Servei de lliurament i reclamacions:

Consulteu sobre el servei de lliurament al nostre personal d'atenció al client.

Artyplan utilitza l'embalatge adequat als seus productes per a una correcta expedició. Tot i així les mercaderies viatgen amb els riscos i els perills inherents al transport. El destinatari ha de verificar el bon estat de la comanda en el moment del lliurament. Tot deteriorament de la mercaderia o l'embalatge, error de quantitat, etc., constatats a la recepció del paquet han de ser anotats sobre l'albarà de lliurament.

En cas de lliurament defectuós, Artyplan només garanteix la reposició de la mercaderia per un producte d'acord amb les exigències de la comanda, excloent de manera expressa de tots els danys i perjudicis soferts directament o indirectament, particularment en cas d'una situació de causa major, de causa fortuïta o en cas d'un fet que hi hagi impossibilitat a la nostra empresa l'execució de les seves obligacions.

Tenint en compte els processos i necessitats de la professió i els límits tècnics inherents als nostres processos de producció.

En cas de defecte comprovat sobre les prestacions realitzades per Artyplan, tot client  es pot acollir al nostre compromís de satisfacció. En aquest cas, caldrà la devolució del treball defectuós i Artyplan substituirà el material retornat. Per a això el client disposa d'un termini d'un mes a comptar a partir del lliurament del treball.

 

PREGUNTES FREQÜENTS

  • Com puc entregar els arxius si “pesen molt”?

Pots entregar els teus documents a través de la plataforma WeTransfer. Els arxius han d’estar en format PDF amb pàgines soltes, amb marques de tall i deixant 3 mm. de sang.


  • Com puc pagar les meves comandes?

Pots pagar a través de la teva targeta de crèdit Visa o Master Card. El compte podrà ser de qualsevol entitat bancaria amb connexió segura.


  • Quin cost té l’enviament del producte fins a l’adreça indicada?

En cas de voler-ho recollir a un dels nostres punts de venda, l’enviament és gratuït. Si vols que t’ho portem a qualsevol altre punt dins de la Península i Balears, s’aplicarà una tarifa plana de 7€.  Per comandes de més de 100€ l’enviament serà totalment gratuït.


  • Quant temps tardaré a rebre la meva comanda?

Si no hi ha cap problema extraordinari, la comanda t’arribarà en un període d’entre 48 i 72 h.


  • Què passa en cas que hi hagi un error d’impressió?

En cas de defecte comprovat sobre les prestacions realitzades per Artyplan, tot client es pot acollir al nostre compromís de satisfacció. En aquest cas, caldrà la devolució del treball defectuós i Artyplan substituirà el material retornat. Per això el client disposa d’un termini d’un mes a comptar a partir del lliurament del treball.


  • Com sol·licito l’entrega de la meva comanda a un punt de venta d’Artyplan?

En cas de recollida de la comanda a un punt de venda, pots seleccionar la botiga que et quedi més a prop.


  • Quines garanties tinc que Artyplan és una empresa compromesa amb el medi ambient?

Amb la finalitat de consolidar el nostre compromís per un desenvolupament responsable disposem del segell verd FSC® promogut per una organització global, sense ànim de lucre. L’objectiu d’aquest segell es garantir permanentment una gestió forestal ambientalment responsable i socialment beneficiosa.

 

EL TEU PROJECTE A MIDA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam pellentesque auctor porta. Proin non nisl velit. Donec laoreet nisi eget luctus vehicula. Integer elit orci,